Τι είναι το πρόγραμμα ‘’ΣΥΣΤΗΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ’’;

Το Modellers.gr έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο, οποιοσδήποτε πελάτης του εντός της Ελλάδος ή στο εξωτερικό που είναι άνω των 18 ετών, έχει τη δυνατότητα να συστήσει σε έναν φίλο, σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του ή σε οποιονδήποτε γνωστό του, τα προϊόντα του e-shop, και σε περίπτωση που αυτός προβεί σε αγορά ενός τουλάχιστον προϊόντος, τότε αμφότεροι θα απολαύσουν τα κατωτέρω αναφερόμενα προνόμια.

Πληροφορίες

Οποιοσδήποτε πελάτης που έχει προβεί στην αγορά τουλάχιστον ενός εκ των προϊόντων και έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο Modellers.gr (εφεξής χάριν συντομίας ‘’ο Συστήνων’’), μπορεί να συστήσει e-shop και τα προϊόντα του σε κάποιο τρίτο πρόσωπο (εφεξής χάριν συντομίας ‘’ο Συστηνόμενος’’) μέσω πλατφόρμας που βρίσκεται στο e-shop. Η εταιρεία ακολούθως θα αποστέλλει e-mail στο Συστηνόμενο ενημερώνοντάς τον για το Πρόγραμμα και τους όρους του. Σε περίπτωση που ο Συστηνόμενος προβεί σε ολοκληρωμένη αγορά κάποιου προϊόντος του Modellers.gr μετά από σύσταση, τότε και οι δύο κερδίζουν έκπτωση 10% στην επόμενη αγορά τους από το Modellers.gr.

Ειδικοί Όροι

Το Modellers.gr διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους του προγράμματος ‘’ΣΥΣΤΗΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ’’ ανά πάσα στιγμή και να διακόψει το προγράμμα ‘’ΣΥΣΤΗΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ’’ ανά πάσα στιγμή. Η έκπτωση που θα χορηγείται στο Συστηνόμενο θα εφαρμόζεται επί της τιμής λιανικής πώλησης κατά τη χρονική στιγμή που ο Συστηνόμενος θα αγοράσει το προϊόν που έχει επιλέξει. Αυτή η έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη προσφορά ή έκπτωση του Modellers.gr.

Διάφορα

Με την καταχώριση των στοιχείων του Συστηνόμενου, ο Συστήνων δίνει ρητώς τη συγκατάθεσή του περί γνωστοποιήσεως των προσωπικών στοιχείων του στον Συστηνόμενο. Επίσης ο Συστήνων δίνει τη ρητή συναίνεσή του στην εταιρεία να τηρήσει και να αποθηκεύσει τα προσωπικά του στοιχεία και δεδομένα. Η εταιρεία δηλώνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι εμπιστευτική και ότι λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και προστασία τους. Από τη στιγμή που Συστηνόμενος προβεί σε αγορά του προϊόντος, τότε τεκμαίρεται ότι αμφότεροι έχουν συναινέσει στην επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων τους από την εταιρεία

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι. 

Product added to wishlist

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookies και τα cookie τρίτων για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας
και τις υπηρεσίες μας, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας.
Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, καταλαβαίνουμε ότι αποδέχεστε τη χρήση τους.
Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies.